607 432 113
www.mimax.pl

EGIPCJANIE

Impraza ma miejsce w labiryntach piramidy, w otoczeniu Faraona i jego pięknej żony - Kleopatry, kapłana oraz strażników piramidy.

Wędrująca między gośćmi Mumia niejednego przerazi, a swym wdziękiem osobistym jak prądem porazi. Nadworny architekt, budowniczy piramid - Budmur Animisie Chce został rzucony krokodylom z Nilu na pożarcie i to nie w żarcie!

Teraz nowego budowniczego wybrać należy z grona szacownego, licznie u stóp swego Faraona zgromadzonego.
Próbom i testom poddani, a przez Kapłana wybrani, zostaną uroczyście do swych nowych funkcji mianowani.

Z piwnic trunek się poleje, a gdy piękna bogini Isis się zjawi i tańcząc przy muzyce Gości zabawi - będzie radość
i ździwienie!!!